Termin oraz definicja zastąpienia zwierząt

30 listopada 2016

  • zastąpienia dokonuje się w terminie 40 dni od daty powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia,
  • rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji o zastąpieniu w terminie 30 dni od dnia jego dokonania

Należy wyjaśnić, że:

  • data dokonania zastąpienia oznacza datę objęcia określonego zwierzęcia programem ochrony zasobów genetycznych, czyli datę z jaką Instytut zakwalifikował zwierzę wprowadzane na zamianę.
  • data powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia to data zdarzenia, na skutek którego konieczne jest zastąpienie zwierzęcia.