Programy Ochrony - bydło - kwalifikacja 2017 r.

30 listopada 2016

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie kwalifikacji stad i krów do programów ochrony.

Oświadczenia – Wykazy należy składać do Instytutu Zootechniki PIB, Działu ochrony zasobów genetycznych w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2017 r.

UWAGA - obowiązek dołączania kopii dokumentu oświadczenia zawierającego wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych istnieje zarówno do wniosku o przyznanie pierwszej jak i kolejnych płatności.

Na Oświadczeniu-Wykazie krów należy obowiązkowo zaznaczyć kwadracik do którego PROW-u będzie składany wniosek oraz wpisać tylko te krowy, które zgłaszane są do Agencji, pozostałe powinny być wpisane na Wykazie jałówek/ krów remontowych.

Do składanego Oświadczenia-Wykazu krów należy dołączyć kopię ostatniej Decyzji z ARiMR lub pierwsze trzy strony nowego planu pięcioletniego (kto tego jeszcze nie zrobił lub rozpoczął kolejną pięciolatkę).

Wzory dokumentów są dostępne w zakładce Dokumenty.