Powołanie koordynatora Programu Ochrony Zasobów Genetycznych bydła polskiego czerwono-białego

13 października 2020

Szanowni Państwo,
Drodzy Hodowcy

Instytut Zootechniki PIB informuje o powołaniu na stanowisko koordynatora Programu Ochrony Zasobów Genetycznych bydła polskiego czerwono-białego, Pani dr inż. Ewy Sosin

Uprzejmie prosimy o przesyłanie korespondencji dotyczącej rasy polskiej czerwono białej na adres:

Dr inż. Ewa Sosin
Instytut Zootechniki PIB
Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
Tel. +48 666 081297
email: ewa.sosin@izoo.krakow.pl