Dokumenty procedury, formularze, wykazy, oświadczenia

Rok 2024: ostatni rok PROW 2014-2020

Wykaz krów można edytować w celu dostosowania rozmiarów tabelki (liczba wierszy) do wielkości stada. W przypadku większej liczby zwierząt i rozbudowania wykazu na kolejne strony należy zwrócić uwagę, aby podpisy znajdowały się pod tabelą, a nie na oddzielnej stronie.

Rok 2024: WPR 2023-2027

Wykaz krów można edytować w celu dostosowania rozmiarów tabelki (liczba wierszy) do wielkości stada. W przypadku większej liczby zwierząt i rozbudowania wykazu na kolejne strony należy zwrócić uwagę, aby podpisy znajdowały się pod tabelą, a nie na oddzielnej stronie.